Gankyu no yume Staring Marissa, Yota Kawase, Rina Sakuragi, Tsuyoshi Nakano Updated With New Trailer

0

Gankyu no yume

Gankyu no yume – Marissa, Yota Kawase, Rina Sakuragi, Tsuyoshi Nakano, Wako, Kazumasa Sagawa, Panta, Tatsuki Kobayashi, Shailee Namiki

OFFICIAL SITE  – http://gankyu.net/

Gankyu no yume (2016) – Trailer

About Author

Leave A Reply