“I’m Not Just Going to Do Whatever Kurosaki-kun Says” Poster and Teaser Now Online!

0

kurosaki kun poster

I’m Not Just Going to Do What Kurosaki kun Says (Kurosaki kun no Iinari ni Nante Naranai)

CAST – Kento Nakajima, Nana Komatsu, Yudai Chiba, Sara Takatsuki, Yuta Kishi, Asuka Kawazu, Hirono Suzuki, Yui Kitamura, Rimo Hasegawa, Reina Kurosaki, Ami Yamazaki, Miu Szuki –

OFFICIAL SITE – http://kurosakikun-movie.com/

 

I’m Not Just Going to Do What Kurosaki kun Says (Kurosaki kun no Iinari ni Nante Naranai) – Teaser

About Author

Long time film lover and occasional writer. I watch anything and everything though I have massive love for the works of Shunji Iwai, Jackie Chan, Johnnie To, and Kinji Fukasaku. POP! POP!

Leave A Reply