Japanese Family Drama “Hanachan no Misoshiru” Poster and Trailer Now Online!

0

hanamiso poster

Hanachan no misoshiru

– OFFICIAL SITE – http://hanamiso.com/

CAST – Ryoko Hirosue, Kenichi Takito, Mana Ashida, Yo Hitoto, Tadayoshi Ohkura, Machiko Ono, Hidekazu Akai, Emina Akamatsu, Ikko Furuya, Kiwako Harada, Hitomi Harukaze, Sei Hiraizumi, Rie Kimura, Toshiyuki Kitami, Mahiru Konno

About Author

Long time film lover and occasional writer. I watch anything and everything though I have massive love for the works of Shunji Iwai, Jackie Chan, Johnnie To, and Kinji Fukasaku. POP! POP!

Leave A Reply