“Kagurame” Trailer and Website Now Online!

0

 kagurame cover

Kagurame

CAST – Rina Takeda, Ren Osugi, Tomomitsu Adachi, Mayumi Asaka, Masayuki Imai, Tsunehiko Kamijo, Mei Kurokawa, Ryoichi Kusanagi, Ryu Morioka, Nanako Ohkochi, Maki Seko, Masayuki Shida, Keiko Shirasu, Ryoko Takizawa, Mariko Tsutsui

OFFICIAL SITE – http://kagurame.jp/

 

Kagurame – Trailer

About Author

Long time film lover and occasional writer. I watch anything and everything though I have massive love for the works of Shunji Iwai, Jackie Chan, Johnnie To, and Kinji Fukasaku. POP! POP!

Leave A Reply