Teaser For All Star Cast Comedy Man of the Gold Medal (Kin Medal Otoko)

0

Man of the Gold Medal

Man of the Gold Medal (Kin Medal Otoko) – Masami Nagasawa, Naoto Takenaka, Yo Oizumi, Tao Tsuchiya, Nana Seino, Tsuyoshi Muro, Hirona Yamazaki, Yoshiko Miyazaki, Aoi Morikawa, Naoki Tanaka, Masahiro Takashima, Tae Kimura, Toru Tezuka, Sei Hiraizumi, Yuri Chinen

OFFICIAL SITE – http://kinmedao.com/

Man of the Gold Medal (Kin Medal Otoko) – Teaser

About Author

Leave A Reply