Teaser For Jeffrey Lau’s Upcoming A Chinese Odyssey 3 Now Added To Archives

0

A Chinese Odyssey 3

Han Geng (Monkey King), Yan Tang (Zixia), Karen Mok (White Bone Demon), Gillian Chung (Black Spider Demon), Jacky Wu (Tang Seng), Iola Xie (Princess Iron Fan), Hu Jing (Guanyin), Wang Yibo (Red Boy), He Jiong (Erlang Shen), Huang Zheng (Jade Emperor), Zhang Chao (Bull Demon King), Zhang Yao (Niu Xiangxiang), He Yunwei (Subhuti), Cao Chengyan (Zhu Bajie), Zhou Yixuan (Sha Wujing), Corey Yuen (Old Man under the Moon), Fei Er (Mei Chaofeng), Tfboys

 

 

A Chinese Odyssey 3 – Teaser

About Author

Leave A Reply