Trailer Now Up For Redball (Akai Tama)

0

REDBALL

Red Ball – Trailer

CAST – Fujiko, Eiji Okuda, Tasuku Emoto, Keiko Takahashi, Naho Yamada, Shiori Doi, Yukino Murakami, Ryuji Minakami, Yu Yoshii, Asahi Fukuda, Shusaku Kamikawa, Ryôichi Hayashi, Ryoichi Hayashi, Shota Hanaoka

OFFICIAL SITE – http://akaitama.com/

About Author

Leave A Reply