High & Low: The Story of S.W.O.R.D. J-Drama Releases Teaser For Upcoming Feature Film

0

HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D

DIRECTOR – Shigeaki Kubo

CAST – Ryohei Abe, Akira, Takahiro, Kenchi, Keiji, Takanori Iwata, Alan Shirahama, Taiki Sato, Elly, Kenjiro Yamashita, Hiroomi Tosaka, Reo Sano, Kaede, Karen Fujii, Shuka Fujii, Nozomi Bando, Harumi Sato, Sho Aoyagi, Shintaro Akiyama, Yuta Ozawa, Nobuyuki Suzuki, Keita Machida, Hayato Onozuka, Shuhei Nogae

OFFICIAL SITE – http://high-low.jp/

High & Low: The Story of S.W.O.R.D. (Feature Film) – Teaser

About Author

Leave A Reply